Úvod

Vítejte na stránkách daňového poradce Mgr. Bc. Vladimír Richtera, zapsaného u Komory daňových poradců ČR.

Kancelář daňového poradce poskytuje komplexní služby v oblasti daňového a účetního poradenství, dále pak i v navazujících oblastech obchodního, občanského a živnostenského práva.

Provádíme specializované poradenství v oblasti daňového procesního práva dle daňového řádu, tzn. kontakty se správci daně – finančními úřady, finančními ředitelstvími (Odvolací finanční ředitelství, Generální finanční ředitelství) a ministerstvem, přípravu pokladů a podávání opravných prostředků a dozorčích prostředků, námitek, stížností, zastupování při kontrolách, místních šetřeních, exekucích a dalších jednáních.

Dále poskytujeme porady v oblasti daně z přidané hodnoty (naše specializace), daní z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob) a účetní evidence. Zaměřujeme se též na zdaňování subjektů neziskového sektoru. Samozřejmostí je zastupování u dalších subjektů (zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení…)

Naše firma též zajišťuje zpracování účetní evidence, daňové evidence a mezd.

Pomáháme Vám při zakládání, likvidaci obchodních korporací, dále jejich přeměny, též i zvyšování a snižování základního kapitálu.

Sledujte naši publikační a přednáškovou činnost.

V neposlední řadě zajišťujeme auditorské služby.

Poskytujeme pro Vás služby genealogie – vyhledávání Vašich předků, a to již od roku 2004.

Napsat komentář